Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 06.08.2015

Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Главен експерт” в дирекция  “Ловно стопанство” са:

- Образователно - квалификационна степен – „бакалавър”;

- Професионален опит – 3 години;

- Ранг - IV младши.

Материали