НачалоНовини 2021/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.04.2021 - ПРОФЕСИЯ ЛЕСОВЪД - ЛЕСОЗАЩИТА

Гората е дом на множество организми, които са взаимосвързани и живеят в хармония. Тези организми използват растенията за храна, убежище или за почивка.

Когато лесовъдите не полагат необходимите грижи по отглеждане на гората, нейното здравословно състояние се влошава и тя губи своя имунитет. В условията на променящ се климат растенията се адаптират много бавно, често страдат от силни ветрове, мокри снегове и лед. Подложени на стрес дърветата често страдат от болести, вируси, бактерии, стават уязвими на нападения от листогризещи насекоми. Впоследствие болната гора се напада от стъблените насекоми, които са санитарите в гората и участват в кръговрата на веществата, като преработват увредената дървесина. 

Лесовъдите знаят как да защитават гората от повреди, от диви животни, болести и вредители, причиняващи обезлистване или гниене на дървесината. При ежедневната си работа те извършват наблюдения на здравословното състояние на горите и при необходимост предприемат действия за защита на горите. Най-много грижи се полагат в горските разсадници, в които се произвеждат фиданки за залесяване и в младите насаждения - създадените от лесовъдите горски култури.

Съществуват разнообразни начини за защита на гората – например чрез ограждане с огради, обвиване на младите фиданки с различни защитни средства, поставяне на капани за гризачи. Понякога дърветата се пръскат или намазват с вещества срещу насекомите или дивите животни, които се хранят с младите клонки и листа. Възможно е, когато някой вредител се размножи твърде много да се разселят животни, които се хранят с него. За предотвратяване на опасността от силно размножаване на стъблените насекоми и разнасянето на болести по дърветата, лесовъдите могат да отсичат част от болните дървета. Тези сечи се наричат санитарни и преобладаващо се водят в иглолистните гори. 

При силни нападения върху много големи площи и опасност от пълно обезлистване на гората се извършва и въздушно пръскане с хеликоптер. Това най-често се случва за борба срещу боровата процесионка в иглолистните гори и педомерките в широколистните гори. 

Боровата процесионка е един от най-опасните вредители по боровете у нас. Това е пеперуда, която снася яйцата си по иглиците на бора в групи под формата на цилиндрично калъфче. Излюпените гъсеници живеят групово в гнезда (къдели), наподобяващи снопчета памук в короната на боровете. Гъсениците се придвижват в процесия една след друга, от където идва и името им. Освен за гората, гъсениците са изключително опасни за хората и други бозайници, тъй като предизвикват силна алергична реакция, заради отделяните парливи отровни вещества. 

Педомерките също са получили името си поради начина им на придвижване - наподобява измерване на разстояния с човешка педя. Често срещани в широколистните гори на България са различните видове бръмбари - листояд, който нагризва периферията на листата; цигарджия, който навива листата като тръбичка. Други насекоми образуват сферични топчета по листа и клонки и се наричат шикалкотворки.

В гората се срещат и множество насекоми, които се развиват в гниеща и мъртва дървесина. Някои от тях са редки, застрашени от изчезване видове. Заради тях в гората оставяме паднали живи и мъртви дървета.

Голяма заплаха за горите са и Инвазивните чужди видове. Те нарушават сложната мрежа от връзки между разнообразните видове растения и животни и нарушават баланса в горската екосистема, където всеки местен вид има важна роля.

Има болестотворни бактерии, гъби и насекоми с чужд произход, които причиняват масово загиване на дърветата. Чуждоземна гъба причинява заболяване и масово изсъхване на ясеновите дървета в цяла Европа, например. Дъбовата коритуха (чуждоземно насекомо) изсмуква сок от листата на дъбовете, с което причинява ранното им пожълтяване и нарушава фотосинтезата и изхранването на дърветата.

Декоративни растения от далечни земи като фалопия, американски винобой, жлезиста слабонога, „излизат” от населените места и плъзват из горите. Някои от тях образуват гъста покривка и задушават местните растения. Така пречат на семената от местни видове да поникнат и нарушават естественото подмладяване на горите. Някои умишлено засадени в европейските гори или в близост до тях дървесни инвазивни чуждоземни видове се разпростират извън избраните за засаждане места и конкурират и изместват местните видове. Настъпват необратими промени в горските местообитания.

Професионалистите наблюдават и докладват за чужди инвазивни видове. Трябва добре да познаваме коварните нашественици в гората, за да се борим срещу тях!

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност