НачалоНовини 2015/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.05.2015 - Добивът на дървесина в землището на с. Дивотино се извършва по лесоустройствен проект

Добивът на дървесина в землището на с. Дивотино е предвиден по лесоустройствен проект, показа инспекция на горски служители от Регионална дирекция по горите – Кюстендил. Проверката е по сигнал на местни жители и е извършена в присъствието на кмета на  с. Дивотино и управителя на «Общински гори» Перник. При проверка на документите не са констатирани пропуски. Добивът се извършва от фирма ВЕРДД ЕООД - Перник. Инспекцията показва извършване на отгледна сеч на иглолистни култури – черен бор. Дейността е съобразно представени технологични планове като добитата дървесина се изнася до времени складове. Спазени са всички законови изисквания за поставяне на информационни табели за посочените разрешени срокове. Дърветата са маркирани с контролна горска марка. Проверката показва, че е извършван дърводобив само на маркирани с контролна горска марка дървета. Представените позволителни за сеч са издадени на 17 януари 2015г. и важи за срок до 31 август 2015г. Към момента на проверката сечта и извоза на добитата дървесина не са приключили. 

За първите четири месеца на годината горските инспектори са проверили района на с. Дивотино повече от седем пъти, като две от проверките са по сигнали на граждани. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност