НачалоНовини 2015/05Новина

ДПП Странджа | Новини

12.05.2015 - Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура) ID№ 666077 и № на поръчката 01598-2015-0005

Дата на публикуване: 12.05.2015 г.

________________________________________

 

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

Срок за получаване на оферти: до 12.06.2015 г. 17,00 часа
Срок за отваряне на оферти: на 16.06.2015 г. от 13,30 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1

Информация според чл. 22б от Закона за обществените поръчки


Комплект документи от тук: www.strandja.bg – Обществени поръчки-профил на купувача

Линк: http://www.strandja.bg/news/322/55/pokana-za-predstavyane-na-oferta-chrez-otkrita-protsedura-ID-666077-i-na-porchkata-01598-2015-0005.html 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност