НачалоНовини 2015/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.05.2015 - Инж. Toни Кpъcтeв, Изпълнитeлeн диpeктop нa Агeнциятa пo гopитe: Нашето намерение е да подкрепим законния бизнес в горите

„Нeзaкoннaтa ceч пречи на зaкoнния бизнec в гopитe, затова нашето намерение е да подкрепим и съзадем уславия за развитието на законния бизнес, но затова на една маса трябва да седнат всички заинтересовани страни и да стигнат до конкретни решения в търсенето на инструменти за осъществяване на по-добър контрол и стопанисване на горите”, каза инж. Toни Кpъcтeв на среща с частнопрактикуващи лесовъди и фирми, извършващи дейности в горите на територията на Регионална дирекция по горите - Велико Търново. 

„Получили сме уверение за съдействие и обща рабата и с други институции – полиция, данъчни служби, и вярвам, че с общите усилия на всички, ще бъде създаден необходимият ред, който да даде възможност за нормалното развиване на законов бизнес в региона”, допълни още той. 

Инж. Тони Кръстев съобщи още, че до октомври месец ще бъде разработен софтуер за електронните превозни билети за всички обекти за преработка на дървесина. Дневникът ще бъде придружен от видеонаблюдение на всеки камион, който влиза в цеха. Това ще дава възможност на администрацията в реално време да проследява дървесина. В момента голяма част от нарушенията се дължат на хартиените превозни билети, информира инж. Кръстев и посочи, че Изпълнителната агенция вече има избран изпълнител и сключен договор с фирмата, която изработва новите билети. „Тези билети ще бъдат издавани от временен склад – гората. Това ще създаде възможност за свободен достъп за проверка на всички граждани. В момента има такава за проверка на издаване на разрешителни за сеч, която може да се прави на сайта на Агенцията”, обясни инж. Кръстев

От приемането на новия Закон за горите, през 2011 година до сега, за цялата страна са отнети  837 лиценза на физически лица, осъществяващи дейност в горите. За същия период 454 търговци са отписани от регистъра за извършване на дейности в горските територии. „С промените по Закона за горите, които се подготвят сега, се въвеждат още по-сериозни мерки. Предвидени са редица ограничения като отпада възможността да се провеждат сечи за издънково възобновяване, с изключение на някои видове. Провеждането на санитарни сечи ще се извършва само след съгласуване от контролен орган. Увеличават се, както санкцията, така и изискванията към частните лесовъди”, обясни д-р Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности”.  По думите му, според новите текстове отписването от регистър ще може да става и само след едно регистрирано нарушение. Към момента това се прави за една година, но се предвижда отписването да се извършва и за две години при повторно нарушение. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност