НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Странджанска (кавказка) боровинкa

Vaccinium arctostaphylos L. – храст с гладка кора и широки, опадващи през зимата листа. В отделни случаи по долните клони на старите храсти и при младите фиданки, покривани от снега през зимния период, листата остават зелени и през зимния период. Цветовете са розови или бели, събрани в гроздовидни съцветия. Цъфти май-юни. Плодовете са черни на цвят, с многобройни бледооранжеви семена. Плодовете са ядливи, като могат да се използват за консумация в прясно и преработено състояние. Имат същите лечебни качества като плодовете на черната боровинка, разпространена във високите планини в България. Използват се при стомашни заболявания, диабет, ангина и др. Населението в Кавказ пък използва листата на странджанската боровинка за приготвяне на чай.

Терциерен реликт. В границите на Европейския съюз видът е разпространен единствено в Странджа, във влажни и сенчести гори. Понякога се среща и вразредени горски насаждения, сечища, както и в иглолистни култури.

Разпространените във гъсти и сенчести гори храсти са малки и ниски, докато приоткритите места в окрайнините на горите и в разредените горски насаждения видът образува малки дръвчета, високи до 3 м. Странджанската боровинка е включена в българския Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 (диви растителни и животински видове, за опазването на които е необходимо обявяване на специални защитени зони) и Приложение 3 (диви растителни и животински видове, защитени на територията на цялата страна).
Вписана е и в европейската, и в българската Червена книга – категория „Застрашен”.

Обратно