НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Странджански дъб

Quercus hartwissiana Stev. – Листопадно дърво с височина до 25 м. Листата са с дълги дръжки, плитко наделени, с 8 – 12 прави странични жилки. Жълъдите също са с дълги дръжки и са събрани на гроздове. Реликтен вид, съхранил се до днес още от времето преди последния ледников период, настъпил преди 1,5 млн. г. Разпространението му в Европа се ограничава единствено в Странджа. Среща се по склонове със северно изложение, както и в по-ниските и влажни райони на Природния парк, често край реки, на групи и поединично. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 (диви растителни и животински видове, за опазването на които е необходимо обявяване на специални защитени зони). Преобладаващата част от съобществата му са унищожени при разчистване на лонгозните гори за земеделски нужди.

Обратно