НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Багрилна звъника

Hypericum androsaemum L. – многогодишен полухраст, достигащ на височина до 1 м, с едри, полукожести широки листа. Цветовете са жълти, с диаметър до 4 см, събрани във връхни съцветия. Цъфти през май – юни. Плодовете са широко яйцевидни или почти сферични, неразпукливи, отначало червени, а при узряване придобиват пурпурно-черен цвят. Терциерен реликт – вид, съхранил се до днес още от времето на Терциера – геологичен период, започнал преди 65 млн. г. и завършил преди около 1,6 млн. г., характеризиращ се с влажен и топъл климат. В България видът е разпространен единствено в Странджа, където е представен с изключително малочислени популации. Среща се във влажни и сенчести широколистни гори.

Багрилната звъника е включена в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3 (диви растителни и животински видове, защитени на територията на цялата страна). Вписана е и в българската Червена книга – категория „Рядък”. Лечебно растение по смисъла на Закона за лечебните растения в България.


Обратно