Начало

ДПП Странджа

Местоположение
Природен парк “Странджа” се намира в югоизточната част на България, Бургаска област. Територията му граничи на изток с акваторията на Черно море, на юг с държавната граница с Р Турция, на запад с ДГС “Средец” и на север с ДГС “Ново Паничарево” и ДЛС “Ропотамо”.
ПП “Странджа” обхваща част от община Царево – землищата на гр. Царево и гр. Ахтопол и на селата Варвара, Синеморец, Резово, Бродилово, Кости, Българи, Кондолово, Изгрев, Велика и Фазаново; община Малко Търново изцяло и община Приморско - част от землището на с. Ново Паничарево.
Географско положение
Природен парк “Странджа” е разположен в югоизточната част на България. Територията му обхваща българската част от Странджа планина, водосборите на реките Велека и Резовска.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:00 до 17:00 часа

почивни дни - събота и неделя

Централен офис:

8162 гр. Малко Търново

ул. “Янко Маслинков” №1

електронна поща:

park@strandja.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995