НачалоТуристически маршрути

ДПП Странджа | Туристически маршрути

В търсене на златното руно

Продължителност – около 2 ч, кръгов маршрут

В древногръцката митология героят Язон отплавал с кораба Арго към легендарната Колхида в подножието на Кавказ, за да открие и върне в Елада  Златното руно.

Странджанската гора със своя вечнозелен подлес, особено когато цъфти зелениката (м. май), много наподобява тази в древната Колхида и е част от т.нар. южно-евксинска (колхидска) растителна зона.

Маршрутът започва от северния край на с. Кондолово в посока североизток, като следва десния бряг на Мързевски дол. След каменлив открит терен с памуклийка (вечнозелено храстче с големи наситено розови цветове), пътеката навлиза във вековна дъбово-букова гора. Спускането продължава по древен коларски път с много коренища, на места обрасъл с мъх. В миналото пътят е свързвал Кондолово с Приморско и Китен. След около 15 минути маршрутът навлиза в зоната на зелениката, която заема целия склон под буковата гора. Вляво под пътя на места се виждат храсти от лавровишня и колхидски джел. След 5 минути вдясно има малко кладенче с бистра планинска вода. Маршрутът продължава надолу и пресича Мързевски дол. Завива надясно успоредно на дола по левия му бряг. Следва поредица от кратки спускания и изкачвания през стара букова гора до слизането в дола и около150-метров преход по речните му камъни. От двете страни подобно на тунел са надвиснали зеленикови  храсти. Маршрутът напуска дола наляво по издълбани в стръмния склон стъпала и се изкачва до изворче с чудесна вода, след което при буковите дървета и зелениката може да се направи кратка почивка. Пътеката продължава със спускане отново до Мързевски дол, пресича го и с остър десен завой се включва в стар коларски път. Започва изкачване. Вековен повален бук препречва пътя, който продължава нагоре през букова гора със зеленика. След около 20 минути напуска буковата гора и достига билото, обрасло с дъбови дървета.  Продължава през изоставена овощна градина и достига асфалтовия път Кондолово-Царево, по който след около 200 м завива надясно и по стар коларски път се връща до изходната точка - село Кондолово.


Изтегли GPS трак

 
Пешеходни геоложки маршрути в Парк „Странджа”

 

 

гр. Ахтопол – устието на река Велека и м. Бутамята – ЗМ Силистар

Черноморското крайбрежие на Природен парк ”Странджа”, намиращо се изцяло на територията на
Община Царево, е твърде интересно от геоложка гледна точка.
През горнокредния период, преди около 80 млн. години, в района е имало активна вулканична дейност.
Връх Голямата Папия е бил действащ вулкан. Част от лавата е достигала земната повърхност и се е изливала
по склоновете на вулкана при изригванията му, а друга част е застивала в земните недра. Имало е и лавови
потоци, които са достигали морските води. Случвали са се и подводни изливания на лава. Поради тези
причини крайбрежните скали представляват уникални геоложки феномени. Могат да се видят всякакви
техни форми в зависимост от начина на застиване на лавата и следващите геоложки събития.
Най - новите създадени от Дирекцията на ПП „Странджа” геоложки крайбережни маршрути предлагат
възможност да се научи повече, както за геоложката история на района, така също и за петрографията
(науката за скалите) .
По маршрутите могат да се наблюдават:
Вулкански скали по стръмната крайбрежна ивица между Ахтопол и Силистар;
Пясъчна коса, която се е образувала при срещата на река Велека с Черно море;
Вулкански брекчи, формирани при изригването на вулканите;
• „Възглавничести лави” – заоблени лавови тела;
Пластове от туфи;
Дайки – вертикални вулкански тела;
Черно вулканско стъкло;
Интрузивни скали (диорити)
По маршрута между южния край на Ахтопол и устието на р. Велека, северно от Синеморец, са разположени
15 информационни табели, разказващи за уникални геоложки феномени.
Геоложки маршрут Бутамята – ЗМ Силистар е с продължителност около 2 часа.
Това е продължението на геомаршрута, разположен по бреговата ивица на север от Синеморец.
Маршрутът започва в южния край на плажа Бутамята, южно от с. Синеморец, и завършва в северния край
на залива Силистар. Може да бъде преминат и в обратна посока. Следва крайбрежната ивица - стръмен
скален откос, в който могат да се наблюдават непрекъснати разкрития от вулкански и вулкано-седиментни
скали и образувания. Те са описани в 12 информационни табели, разположени на характерни места по
брега.
Наред с това маршрутът е подходящ и за орнитоложки наблюдения.
Маршрутът е разработен и изграден с помощта на д-р Калина Анастасова Шипкова – д-р кандидат на
геоложките науки.

 

Изтегли GPS трак

 
Странджанска горска пътека

Продължителност – около 2.5 часа

Пътеката започва на около 200 м преди водопада Докузак, вдясно от пътя М. Търново - с. Стоилово. В началото се движи по стар горски път, който се изкачва през смесена борово-дъбова гора. След около 5 минути нормален ход от началната точка на пътеката, вляво под нея е монтиран “горски снайпер” – игрово съоръжение, чрез което могат да се опознаят 7 вида дървета и храсти, характерни за Странджа. След около 15 минути може да се научи повече за кълвачите и да се пробва честотата на ударите, с която те дълбаят дървесината. Маршрутът продължава да се изкачва по склона и достига до оголеното било, където е поставено табло с информация за гъбите. Вляво на пътеката е най-старото дърво в района – 550-годишен дъб благун. На 100-ина метра от него, непосредствено до границата с резерват “Средока”, маршрутът се отклонява до огледно място, от което се открива панорама към Босненското било и селата, разположени по неговите възвишения. На същото място е монтиран “горски ксилофон”, на който може да се пробва звученето на различни видове дървесина. Оттук маршрутът  поема в северна посока с плавно спускане по билния път и преминава през горички с единични вековни дървета. Навлиза в борова гора и с рязък завой в края й (надясно) напуска пътя. Спуска се покрай последното информационно табло и през смесена дъбово-букова гора продължава в североизточна посока към р. Мечи дол. Достигнал речната долина, поема по десния й бряг (наляво) нагоре срещу течението до площадка, от която стартира въжен тролей.  Непосредствено след него се пресича (гази) реката. Следва изкачване по горска пътека през дъбова гора и каменливи терени, до достигане крайната точка на маршрута в м. Кукулят с излизане на асфалтовия път за с. Стоилово.

Въженият тролей се ползва след предварителна заявка на телефоните на ДПП “Странджа”.

Изтегли GPS трак

 
предишна страница 1 | 2 следваща страница