НачалоНовини - 2015/05

ДПП Странджа | Новини

13.05.2015 Европейската комисия инициира обществено обсъждане относно интегрирането
Европейската комисия инициира обществено обсъждане относно интегрирането на сектор Земеделие, земеползване, промени в земеползването и горското стопанство (LULUCF) в Рамката 2030 на ЕС за климат и енергийна политика. Мнения, предложения и опит могат да бъдат отразени на следната интернет страница: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CLIMA_CONSULTATION_AGRI_LULUCF_2030
12.05.2015 Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура) ID№ 666077 и № на поръчката 01598-2015-0005
Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““.